Make your own free website on Tripod.com
 

Heading and Logo under construction. Pakihintay hintay lang po

Website initiated and developed by Cliff Roperez
Dito naka lagay ang mga pangalan ng mga bidang Social Workers. At kung taga-saan at ano ang kanilang mga interest...
Cliff Roperez, RSW, MBA
33, Quezon Province
Playing video games, reading books, writing poems, hiking, swimming, cooking Filipino dishes
Cesar Tan, RSW
33, Quezon Province
Playing video games, reading books, writing poems, hiking, swimming, cooking Filipino dishes
Albert Clinton, RSW
33, Quezon Province
Playing video games, reading books, writing poems, hiking, swimming, cooking Filipino dishes
Adel Gates, RSW
33, Quezon Province
Playing video games, reading books, writing poems, hiking, swimming, cooking Filipino dishes
Nancy Hanks, RSW
33, Quezon Province
Playing video games, reading books, writing poems, hiking, swimming, cooking Filipino dishes